Çift ve Aile Terapisi Eğitimi

 Çift ve Aile Terapistlerinin asgari yetkinliğe sahip olabilmeleri için dünyada çeşitli Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) meslek örgütleri, belirli eğitim içerikleri ve asgari eğitim ölçütleri belirlemiştir. ABD’de ÇAT alanı, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programları olan farklı bir mesleki disiplindir. Çift ve aile terapisti olmak için üç seçenek mevcuttur: 1) 2-3 yıl süren yüksek lisans programları, 2) 3-5 yıl süren doktora programları veya 3) yüksek lisans sonrası 3-4 yıl süren eğitim programları. Avrupa Aile Terapisi Derneği’nin (EFTA) eğitim kriterlerine göre ise aile terapisi eğitimi lisans derecesini de içerecek şekilde, toplamda 7 yıldan aşağı olmamalıdır. Bunun en az 4 yılı aile ve sistemik terapi eğitiminden oluşmalıdır.

Lisans derecesi dahil 3.000-3.500 saatlik toplam eğitimin temel kısmını 700-900 saatlik(akademik krediye eş) aile terapisi uzmanlık eğitimi oluşturmalıdır. Ülkemizde ÇAT veya Aile Danışmanlığı yüksek lisans programlarının açılmaya başlaması ve sertifika programlarının sayıca artması önemli gelişmelerdir. Bununla birlikte, ÇAT veya Aile Danışmanlığı için oluşturulacak ortak eğitim içeriği ve asgari eğitim ölçütleri, farklı eğitim kurumlarında denk yetkinlik seviyesinde uzmanların yetişmesi ve alanımızın evrensel standartlara ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

       1. Kuramsal Temel
A. Sistemik yaklaşım hakkında kuramsal ve teknik bilgi
B. Temel Çift ve Aile Terapisi kuramları/yaklaşımları, çağdaş Çift ve Aile Terapisi yaklaşımları ve kanıta dayalı Çift ve Aile Terapisi yaklaşımları hakkında bilgi
    i. Farklı yaklaşımların karşılaştırılması, eleştirel olarak değerlendirilmesi ve kültürel açıdan değerlendirilmesi
    ii. Bireysel, çift veya aile modlarında yürütülebilecek terapi uygulamalarının benzerlikleri/farklılıkları hakkında bilgi
C. Hayat boyu insan gelişimi ve aile evreleri hakkında kuramsal bilgi
       2. Değerlendirme
A. Temel psikopatoloji bilgisi
B. Çiftlerde ve ailelerdeki süreçleri ve işlevselliği sistemik olarak değerlendirme
C. Çiftlerle ve aile üyeleri ile kullanacak değerlendirme araçları hakkında bilgi ve beceri
D. Çift ve Aile Terapisine gelen bireyleri sosyokültürel özellikler açısından değerlendirme
       3. Klinik Beceri ve Deneyim
A. İlk görüşmede kapsamlı ve sistemik bilgi alma becerisi
B. Temel Çift ve Aile terapisi becerileri ile bireysel, çift ve aile görüşmelerini yürütme
C. Terapiye dahil tüm bireylerle uygun terapötik işbirliği kurabilme ve bu kişileri terapi sürecine dahil etme
D. Terapi planı yapma, hedefler oluşturma, terapi sürecinin gelişimini hedefler doğrultusunda değerlendirme ve uyarlama
E. Risk ve kriz durumlarını değerlendirme, yönetme ve gerekli girişimlerde bulunma
F. Çift ve aileleri etkileyen süreçleri ve dinamikleri değiştirmeye ve bireyleri, çiftleri ve aileleri güçlendirmeye yönelik ilişkisel/sistemik Çift ve Aile Terapisi uygulamalarında bulunma
G. Çift ve Aile Terapisi uygulamalarında sosyokültürel faktörlerin, gelişimsel düzeyin ve ailenin içinde bulunduğu evrenin etkisi hakkında farkındalık ve bunlara uygun müdahalelerde bulunma
H. Çeşitli biçimlerde süpervizyon (bireysel, grup, canlı, kayıttan ve konsültasyon)
       4. Etik ve Hukuki Konular
A. Alanı ilgilendiren hukuki düzenlemeler hakkında bilgi
B. Etik kararlar verebilme ve etik uygulamalarda bulunabilme bilgisi
       5. Araştırma
A. Çift ve Aile terapisi uygulamaları üzerine yapılmış bilimsel araştırma bulguları hakkında bilgi
B. Araştırma yöntemleri bilgisi

https://www.cated.org/cift-ve-aile-terapisi-egitimi/

https://iliskipsikoterapileri.com/aile-terapist-egitimi

ARAYIN