Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergenlerle Terapi

Çocuk ve gençlerin, sağlıklı ve iyilik halini koruyan yetişkinler olması bakımından gelişim çağını nasıl yaşadıkları oldukça belirleyicidir. Bu dönemde; duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan karşılaşılan beklenmedik durumlar, desteklenmesi gereken ihtiyaçların gerektiği gibi ele alınamaması çocuklarda bazı zorlanmalara yol açabilmektedir. Zorlanan ergen ya da çocukların verdiği tepkileri anlamak, sorunu çözecek yaklaşıma sahip olmak için psikoterapi hizmetinden faydalanılabilir.

Çocuk ve ergen alanında çalışan 4 terapistimiz vardır. İletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Psikoterapi hizmeti, çocukta ya da gençte zorlanma yaratan durumlarla baş etme becerilerini arttırırken, yeni perspektif ve beceri geliştirme konusunda destekler. Aileye, okul ve sosyal çevreye çocuğun iyilik halini sağlaması ve koruması yönünde yardımcı olur.

Çocuk ve gençler; gelişim döneminin gerektirdiği gelişimi gösteremiyorsa, zorlayıcı yaşam olayları ile karşılaşıldıysa, kaygı ve depresyon gibi duygusal zorlanmalar bir süredir devam ediyorsa ya da kötüleşiyorsa, davranışsal problemler (alt ıslatma, tırnak yeme, şiddete eğilim vs.) ortaya çıkmışsa, çocuk sorumluluklarından yada iletişim kurmaktan kaçınıyorsa; çocuklara destek olma konusunda ebeveynlerin ya da diğer yetişkinlerin şimdiye kadar çocukta kullandığı metotlar işe yaramıyorsa psikoterapi hizmetine başvurulabilir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, oyuncakların aktif olarak kullanılmasıyla değişik tarzda oyunların oynandığı, çocukların duygusal olarak kendilerini ifade edebilmesini sağlayan terapi çeşididir. Çocuklar duygularını bu şekilde ifades ederek rahatsız hissettikleri hareket ve düşünce biçimleri üzerinde yoğunlaşmış olurlar. Bu alanda profesyonel eğitim almış terapistler, hali hazırda çocuklar için güvenli bir ortam yaratmakta ustalaşmış olduğundan; çocukların ailelerinin yanında, okulda ya da diğer sosyal çevrelerinde hissedemedikleri rahatlığı hissetmelerini sağlayarak onların bu sorunlarıyla baş etmelerine imkan tanımaktadır.

Oyun terapisi oyuncakları kullanılarak yapılan terapilerle birlikte çözüm sürecine alınan çocuklarda kendilerini davranışsal olarak ve düşüncesel olarak kontrol edebilme yeteneği gelişir. Bu yeteneğin beraberinde yaşadıkları problemlerle alakalı çözüm üretme kabiliyeti de geliştiren çocuklar, her terapi seansında kendilerini diledikleri gibi ifade edebildiklerini fark ettiklerinde ortamı daha fazla kabullenip daha fazla güven hissetmektedirler. Bunun sonucunda da ailesel ortamda üzerinde hissettiği baskıdan kurtularak daha rahat olmaktadırlar. Terapistlerin ihtiyacı olan nokta tam olarak bu güven ve rahatlık ortamı olduğundan, sorunların üzerine oynanan oyunlarla fark ettirmeden gidip tedavi sürecini oldukça eğlenceli şekilde geçirmektedirler.

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı bu noktada bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilgili ebeveynleri bilgilendirmeyi, gelişimsel krizlerin sağlıklı bir şekilde çözülmesini ve atlatılmasını, sorunlara sistemik ve çözüm odaklı yaklaşarak aileleri desteklemeyi amaçlayan danışmanlık hizmetidir.

Ebeveyn Danışmanlığına Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Ebeveyn danışmanlığının temel amacı sorunların daha oluşmadan erken müdahale etmek, sorunlar oluştuğunda ise çözülmesini ve daha çok büyümeden sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

2-12 Yaş Dönemi Ebeveyn Danışmanlığı

2-12 yaş arasındaki çocukların gelişim özellikleri, mizaçları ve geçmiş yaşantıları bu dönemde yaşanabilecek normal ve zorlu davranışlar konusunda ayrıntılı bilgi verilir. Süreç boyunca ebeveynlere çocukların yaşına göre beklentilerini düzenleme, sosyal becerilerini güçlendirme, ilgilerini ve becerilerini tanıma ve geliştirme, ders çalışma alışkanlığı kazandırma, okula başlama gibi konularda ve sorumluluk kazandırma, kural koyma, seçim hakkı verme, sağlıklı ve gerçekçi sınır koyma gibi daha birçok konuda destek verilir. Çocukla ebeveyn arasında yaşanabilecek krizler ve bu krizlerin sağlıklı bir şekilde atlatılması ve yönetilmesi ile ilgili işlevsel ebeveynlik becerileri kazandırılması amaçlanır.

WISC-IV

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği ailesinin dördüncü üyesi olarak WISC-IV, 2008 yılında ticari ve bilimsel telif hakları Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından alınarak Öktem ve ark. (2008-2012) tarafından uyarlanmıştır. Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 2013 yılında tamamlanan en güncel çocuk ve ergen zekâ ölçeği olma özelliği taşımaktadır.

BUDE’nin çocuk ve ergen alanında çalışan terapistleri:

  • Uzm. Psikolog Gamze Akarca
  • Uzm. Psikolog Gizem Gündüz Keskin
  • Uzm. Psikolog Pınar Cevizci
  • Uzm. Psikolog Deniz Kayhan
ARAYIN