Narrative Exposure Therapy (NET) Eğitimi

 

Öyküsel Maruz Bırakma Terapisi (NET)

Neuner, Schauer, Roth ve Elbert (2002) tarafından, özellikle savaş ve işkenceye maruz
kalan bireylerin ve grupların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen NET; kısa-süreli,
standardize edilmiş bir yaklaşımdır. NET, özellikle çatışma, savaş, göç gibi deneyimleri
olanlar için tasarlandığından, tekli olaylar yerine kompleks ve çoklu travmatik deneyimlerin
üzerinde durulmasını mümkün kılmaktadır (İkizer, 2020).

Travmaya maruz kalmış kişiler, deneyimledikleri bu travmatik olaylar hakkında konuşurlar ve terapist ile işbirliği içinde, bu deneyimlerle ilgili otobiyografik anılarını geri yükleyebilirler. Bu şekilde parçalı anılar tutarlı bir anlatı yapısına dönüştürülür. Bu uygulama, acı veren duyguların işlenmesine, tehlikeli ve güvenli gelen koşulların olasılıklarının inşasına ve bu yolla da kişilerin duygusal iyileşmesine yol açar.

Narrative Exposure Therapy

 
ARAYIN