Online Terapi

Online Terapi

Teleterapi ya da e-danışmanlık olarak da bilinen online terapi, psikoterapi hizmetinin internet aracılığıyla danışanlara sunulmasıdır. Bu tür terapiler sesli ya da anlık mesaj ve video görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Gelişen teknoloji ve 2020’den beri yaşadığımız Kovid-19 süreciyle online terapiler giderek daha fazla önem kazanmıştır. Online terapi özellikle görüntülü sohbet aracılığıyla ihtiyacı olan herkese psikolojik destek ve terapi alternatifi sunar. Birçok psikolog hala yüz yüze iletişim kurmayı tercih etmektedir fakat pandemi süreci bizi kendi sağlığımızın yanı sıra toplumun da sağlığını göz önünde bulundurarak alternatifler bulmaya yönlendirmiştir.

Online terapi yönteminin psikolojik bozuklukları karşısında etkili olup olmadığı konusunda bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu bilimsel çalışmalar sayesine online terapinin etkisine dair önemli sonuçlar elde edilmiştir. 2016 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre depresyon ve kaygı bozukluğu şikayetiyle terapi alan danışanların, online terapi süreçlerinden sonra kendilerinde depresyon ve kaygı bozukluğu konusunda gözle görülür bir şekilde iyileşme olduğu görülmüştür. 2014 yılında yapılan bir başka bilimsel çalışmada ise internet üzerinden online yapılan terapilerin, yüz yüze yapılan terapiler ile eşit derecede fayda sağladığı görülmüştür. Böylece terapistin ve danışanın fiziksel olarak yüz yüze seans yapamadığı durumlarda online terapi yöntemi ile de faydalı ve etkili bir süreç geçirebildiklerini göstermiştir. Araştırmalara rağmen yüz yüze terapinin her zaman öncelik olarak belirlenmesi ve özel durumlar nedeniyle imkan olmadığı zamanlarda online terapi alternatifine yönelmek gerektiği unutulmamalıdır.

Online Terapi ile Yüz Yüze Terapi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Online terapi ile yüz yüze terapinin arasındaki başlıca fark seans esnasında terapist ve danışanın bulunduğu ortamlardır. Yüz yüze terapide seans sırasında aynı odada bulunan terapist ve danışan, online terapide internet üzerinden görüntülü konuşma aracılığıyla seansa farklı ortamlardan katılırlar. Terapistlerin yüz yüze terapi sırasında kullandıkları ekoller (Örneğin: Bilişsel Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi) aynı şekilde online terapide de kullanılabilir. Bulunulan ortam dışında, yüz yüze terapide geçerli olan bütün kurallar aynı şekilde online terapi için de geçerli kabul edilir. Seans kurallarının başında gelen gizlilik ve mahremiyet konuları her iki terapi yönteminde de en önemli konular arasında yer alır.

Fiziksel olarak dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de online terapi seansının yapılacağı ortamın, mümkün olduğunca yüz yüze terapi seansının yapıldığı ortamın özelliklerine benzerlik göstermesi gerektiğidir. Terapist ve danışanın normalde olduğu gibi seans öncesinde hazırlık yapmaları, seans sırasında giyeceği kıyafetlere özen göstermeleri ve seans ciddiyetinin korunması terapinin gidişatı için önem taşır. Normalde olduğu gibi iki tarafın da seansa dışarıdan ses gelmeyecek ve dışarıya seslerinin gitmeyeceği, herhangi birinin seansı bölemeyeceği veya bölecek uyaranların olmadığı ortamlardan katılmaya dikkat etmeleri gerekir. Ortam ışığının, terapistin ve danışanın birbirlerini görecek şekilde ayarlanmış olması da dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

Online terapinin avantajları:

1. Hem danışan hem de terapist için terapi zamanı ve mekanı konusunda esneklik sağlar.

2. Kırsal bölgelerde ve yurtdışında yaşayan ya da fiziksel bir engeli olan birçok kişi için özellikle büyük şehirlerde bulunan terapistlere masrafsız ve pratik bir ulaşım sağlar.

3. Yüz yüze iletişimde zorluk çeken danışanlar için iletişim kolaylığı sağlar.

Online terapide dikkat edilmesi gerekenler ve alınması gereken önlemler:

1. Hem terapistin hem de danışanın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda olduğundan emin olunmalı.

2. Teknik sorunlar için zaman ayrılmalı.

3. Özel olarak hazırlanan profesyonel video konferans araçları tercih edilmeli. Facebook, Messenger, WhatsApp ve Telegram gibi programlara güvenilmemeli.

4. Herkese açık bir bilgisayar kullanılmamalı, seans bitiminde açık olan oturum kapatılmalı. Ayrıca işletim sistemini ve uygulamalar güncel tutulmalı.

Online Terapinin Tercih Edilebileceği Durumlar

Bazı zamanlarda terapist ve danışanın içinde bulunduğu özel durumlar veya kişisel durumlar nedeniyle yüz yüze terapi gerçekleştiremez. Bu gibi durumlarda online terapi en iyi alternatif yöntem olarak kabul edilir. Online terapi yapılmasının tercih edilebileceği bazı durumlar:

– Danışanın sağlık, güvenlik gibi çeşitli sebeplerden dolayı evden çıkamadığı durumlarda,

– Danışanın ikamet ettiği yerin yakın çevresinde yüz yüze görüşebileceği bir psikoterapist olmadığı durumlarda,

– Danışan ve psikoloğun aynı zaman diliminde veya aynı ortamda olamadığı durumlarda,

– Yurt dışında yaşayan bir danışanın, bulunduğu ülkede Türkçe terapi yapan bir terapist bulamadığında,

– Danışanın gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı farklı bir yerde olamayacağı zamanlarda,

– Terapi için başvuran kişinin, agorafobi ve sosyal fobi gibi çeşitli psikolojik nedenlerden dolayı dışarı çıkamadığı ve yüz yüze görüşemediği zamanlarda online psikoterapi iyi bir alternatif yöntemdir.

Online terapi, yüz yüze terapi yönteminin yapılamadığı durumlarda iyi bir alternatif olsa da yapılmasının uygun olmadığı bazı psikolojik bozukluk durumları vardır.

– Sanrı ya da halüsinasyon sahibi olan kişiler karşısında,

– Bağımlılık yaşayan kişiler karşısında,

– Ağır travma yaşayan kişiler karşısında,

– İntihar düşüncelerine sahip kişiler karşısında online terapi tercih edilmez. Bu durumlardan herhangi birine sahip olan kişiler aynı zamanda psikiyatri destek alıyorsa gerekli durumlarda istisnalar gösterilebilir.

Online Terapi Sürecinin İlerleyişi

Yüz yüze terapi sürecinde olduğu gibi danışan ve terapistin ortak bir gün ve saat belirleyerek randevu oluşturması gerekir. Seans ön hazırlığı olarak randevu saatinden önce, gönderilen bağlantı linkinin kontrol edilmesi, görüşmenin yapılacağı uygulama veya programın kontrol edilmesi (Güncelleştirmesi var ise yapılması gibi) ve internet bağlantısının kontrol edilmesi seansın verimliliği ve sürekliliği açısından fayda sağlar. Yüz yüze terapinin ilk seansında olduğu gibi online terapinin de ilk seansında terapist ve danışanın iletişim kurmasıyla ve kararlaştırmasıyla süreç boyunca nasıl ilerleneceği konusunda karara varılır. Online terapi süreci böylece başlamış olur.

KAYNAKÇA:

https://dediopsikoloji.com/online-terapi-nedir-hangi-durumlarda-kulanilir/ https://www.butunpsikoloji.com/hizmetlerimiz/online-terapi/

ARAYIN