Uzm. Psikolog Başak Dinçsoy

Uzm. Psikolog Başak Dinçsoy

İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra özel
şirketlerin insan kaynakları bölümünde işe alım, performans değerlendirme, organizasyonel gelişim ve
eğitim konularında çeşitli projeler yürüterek iş hayatına başlamıştır.
Kurumsal hayatın yanısıra terapistlik sürecine devam etme isteği ile 2001 yılında İstanbul Psikodrama
Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimine başlamış ve “Psikodrama’da Katarsize Ulaşmak” konulu tez
çalışmasını tamamlayarak 2008 yılında “Psikodrama Terapisti” lisansını almıştır. Süregelen terapistlik
eğitimi sırasında Encounter (Playback Theatre) konusunda Anna Chesner, İyileştirme Ağacı: Drama
Terapinin Kökleri konusunda da Dr. Sue Jennings ile çalışmalarda bulunmuştur. Psikodrama tekniklerini
kullanarak bir çok grup çalışması yönetmiştir.
2018-2020 yılları arasında İstanbul Kent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından
yürütülen Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde “Sosyal Medya
Bağımlılığı’nın Romantik İlişkilerdeki Güven Duygusu ve İlişki Doyumu Açısından İncelenmesi” üzerine
çalışmalarını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmıştır. Bu süreç boyunca
klinik psikoloji alanının değerli uzmanlarından süpervizyon eğitimi almıştır.
Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive
Therapies-EABCT)’nin standartlarına göre düzenlenen “Kognitif ve Davranış Terapileri” eğitimini ve
süpervizyon sürecini tamamlamıştır.
Bude Psikoterapi Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodrama tekniklerini kullanarak kaygı ve
depresif bozukluklar, fobiler, travma ve yas konularında çalışmaktadır.
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği, Transaksiyonel Analiz Derneği
üyesidir.
Aldığı eğitimler: Psikodramada Temel Teknikler, Grup Psikoterapisinde ve Psikodramada Terapötik
Faktörler, Rol Kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar, Bir Psikodrama Oturumunun Teknik Analizi,
Psikodrama ve Grup Psikoterapisinde Etik Kurallar, Spontanite Eğitimi, Endüstri Psikolojisinde
Psikodrama, Sosyodrama ve Sosyometri ve Bireysel Psikodrama, Transaksiyonel Analiz –TA 101, TA
202, Aile ve Çift Terapisi Temel Eğitimi – EFTA-TIC (Murat Dokur, MD), Şema Terapi Sağlıklı
Yetişkin(Dr. Klinik Psikolog Sevinç Göral Alkan),
Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive
Therapies-EABCT)’nin standartlarına göre düzenlenen “Kognitif ve Davranış Terapileri” Eğitimi ve
Süpervizyonu