Uzm. Psikolog Gizem Gündüz Keskin

Uzm. Psikolog Gizem Gündüz Keskin

Lisans eğitimini 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimimin bir dönemine Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde devam etti. Üniversite yılları boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve otizmli çocuklar ile gönüllü çalışmalara katıldı ve bu çalışmalarla birlikte uzmanlık alanını çocuk gelişimi alanında şekillendirmeye karar verdi. 2012 yılında TÜBİTAK Lisansüstü Eğitim Bursu‘nu almaya hak kazanarak lisansüstü eğitimini almak üzere Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü’ne kabul edildi. Buradaki eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda erken çocukluk dönemi gelişimi üzerine yürütülen projelerde araştırma asistanı olarak görev alan Keskin, aileler ve okul öncesi dönemdeki çocuklar ile sosyal, duygusal ve dil gelişimine yönelik görüşmeler yaparak değerlendirme çalışmaları yürüttü. Lisansüstü eğitimi sırasında aynı zamanda burada Gelişim Psikolojisi, Psikolojiye Giriş ve Psikopatoloji derslerinde öğretim asistanlığı yaptı. Çocuğun öz-düzenleme becerileri, sosyal ve duygusal gelişimi ile ebeveynlik becerileri arasındaki ilişkiyi incelediği tez çalışması ile 2015 yılında eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi ardından çocuklar ve gençlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına devam etti. 2014-2016 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) ekip yöneticisi olarak görev yaparak, okul çağı çocuklarını sosyal, duygusal ve akademik açıdan desteklemeye yönelik eğitim projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında görev aldı. 2016 yılından bu yana ise travmaya maruz kalmış çocuklar ve gençlere yaratıcı sanat terapisi yöntemleri aracılığı ile psiko-sosyal destek veren Maya Vakfı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Aileler ve çocuklara yönelik bireysel çalışmalarında oyun terapisi yaklaşımından olarak faydalanmakta olan Keskin, deneyimsel oyun terapisi ve theraplay alanındaki uzmanlık eğitimine de bir yandan devam etmektedir.

Çalışma Alanları
• Sosyo-duygusal, bilişsel, dil ve motor beceriler alanlarında gelişim değerlendirmesi ve takibi,
• Öz düzenleme becerileri
• Sosyal uyum ve davranış bozuklukları
• Ebeveyn tutum ve becerileri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve pozitif disiplin

Aldığı Eğitimler
• Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi, Ekim 2018
• Dışavurumcu Sanat Terapisinin Temelleri, 2018
• Deneyimsel Oyun Terapisi, 2017
• Çocuk Güvenliği, Save the Children, 2017
• Travma ve Psikolojik İlk Yardım, Türk Psikologlar Derneği, 2015
• Çocuk Değerlendirme Testleri, Türk Psikologlar Derneği, 2015
• Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede İzleme ve Göstergeler, Unicef, 2015

ARAYIN