Travma Eğitimi

Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dolu olan, travmaların sürekli üretildiği bir coğrafyada hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. Ancak travma mağdurları için var olan kaynaklar yeterli değildir. Sürekli travma üreten, kimi dezavantajlı/azınlık kesimlerini örseleyebilen ve örselediklerine de dönüp bakmayan bir toplumun barışı inşa etmesi ve dayanışma içinde hissetmesi mümkün değildir. Birey ve toplum kimliğinde onarımın sağlanması için birlikte birbirinden güç alarak yenilgileri, kayıpları, matemi yeniden gözden geçirmeye ihtiyacımız vardır.

Bu sertifika programı tarafından eğitilecek travma uzmanlarının bireysel ve toplumsal düzlemde travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde önemli ve değerli katkıları olacaktır.

Programın Amacı

1. Travma alanında çalışan veya çalışmak isteyen klinisyenlere ve klinisyen olmayanlara yönelik iç içe dört modül halinde, psikotravmatoloji alanının en yeni bilgileriyle donanmış bir eğitimin verilmesidir. Bu vesileyle travmalara ve travmaya maruz kalmış kişilere daha travma-duyarlı bir toplum yaklaşımı geliştirmek temel amaçlarımızdan biridir.

2. Uluslararası standartlarda eğitilmiş travma uzmanları yetiştirmek ve Türkiye ve dünya ülkelerinde insanlığın yaşadığı felaketlere etkin bir şekilde cevap verebilecek ekipler oluşturmak.

3. Travma uzmanlarının eğitim, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini halkımıza götüreceği Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezleri kurmak. Bu merkezde hedeflenen;

a) Şiddet ve travmayı önleyici programlar geliştirmek.

b) Travma mağdurları ve ailelerine danışmanlık, rehabilitasyon hizmeti sağlamak.

c) Ulusal, uluslararası STK’lar ile çalışma ve araştırma ortaklıkları geliştirip yürütmek.

d) Kitlesel travmalarda yerel örgüt ve liderlere danışmanlık yapmak.

e) Kitlesel travmalarda travma-odaklı acil müdahaleler yapmak.

Program Tanıtımı

ARAYIN