Travma Yaşayan Kişiler

15/10/2015

Travma yaşayan kişi tehdit algısıyla kendisini çevresinden soyutlar, bu nedenle kişinin sosyal ilişkileri bozulabilir.

Posted in TV by admin