Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi

Duygu Odaklı Çift Terapisi Nedir?

Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, 1980’lerde Susan Johnson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ağırlıklı olarak çift terapisinde kullanıldığı gibi, aile ve bireylerle yapılan terapide de uygulanan bir yöntemdir. Çiftlerin içinde bulundukları sıkıntıları, temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler. Duygu Odaklı Çift Terapisine göre ilişkilerinde sıkıntı yaşayan çiftler olumsuz döngülerde sıkışıp kalırlar (Örn: Eşim beni eleştirdikçe, ben kendimi geri çekiyorum, ben kendimi geri çektikçe, eşim beni daha çok eleştiriyor). Terapistin birincil görevi de, çiftlerin içinde bulundukları olumsuz döngüleri ve bu döngüye sebep olan temel duyguları (Örn: öfke, korku, çaresizlik, kırgınlık) fark etmelerini sağlamaktır. Terapist daha sonraki aşamada, tarafların bu duyguları birbirleriyle açık bir şekilde paylaşmalarına ve de alternatif davranış kalıpları geliştirmelerine yardımcı olur. Duygu Odaklı Çift terapisinin olumlu etkileri bir çok araştırmayla kanıtlanmıştır.

Eğitiminin ilk düzeyinde (Externship);

– Katılımcılar, çift terapisine “Duygu Odaklı” yaklaşım ile ilgili temel deneysel ve sistematik kavramlara dair bilgi sahibi olur.

– Katılımcılar, ilişki sorunlarını ve ilişki onarmayı, bağlanma ve duygu teorilerine göre kavramsallaştırmayı öğrenir.

– Katılımcılar, çiftlerin ilişkilerindeki sıkıntıyı devam ettiren (sıkıntıya sebep olan) duygusal tepkileri işlemelerinde eşlere yardımcı olacak beceriyi geliştirir.

– Katılımcılar, çiftlerin yeni iletişim kalıpları oluşturmalarında ve tekrar bağ kurmalarında yardımcı olabilecek beceriyi geliştirilir.

Nasıl?

· Bu terapi modeli bütün yönleriyle anlatılarak, teori, uygulama ve müdahaleler öğretilir.

· Seans canlandırma çalışmaları yapılarak Duygu Odaklı Çift Terapisi’nin uygulandığı seans kayıtları gösterilir.

· Aynalı Odadan katılımcıların izleyebileceği canlı seans yapılır.

Kimler katılmalı?

Bu eğitim, çiftlerle çalışan psikiyatrist, psikolog, aile danışmanı, sosyal hizmetler uzmanları, psikiyatri hemşireleri, psikolojik danışmanlara ve bu alanda okuyan öğrenciler dahil tüm profesyonellere tavsiye edilir. Profesyonel unvanların bildirilmesi için belge istenecektir.

Eğitimin ikinci düzeyinde (Core Skills);

Duygu Odaklı Çift Terapisi Temel Becerileri Eğitimi oturumları, farklı yerlerde Sertifikalı Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitmenleri tarafından sunulmaktadır. Temel beceri eğitimi yaklaşık 12 kişiden oluşan küçük gruplar halinde verilir ve Duygu Odaklı Çift Terapisi uygulayabilmek için gerekli becerileri öğretmeyi hedefler. Eğitim her biri ikişer gün süren dört tane etkinlikten oluşur; her ikişer günlük etkinlik 12 saat sürer ve toplamda yaklaşık bir yıla dağılacak şekilde her üç ya da dört ayda bir gerçekleşir. Katılımcıların bir Duygu Odaklı Çift Terapisi Temel Beceriler eğitimini (externship) tamamlamış ve kendi çalışmalarını ses kaydı veya video gösterimi ile sunmak için gönüllü/istekli olmaları gerekmektedir. Tescil mesleki atama beyanı istenecektir. Katılımcıların unvanlarını belirtmeleri için de bir belge istenecektir.

Nasıl?

· Müdahaleler daha derinlemesine işlenerek canlandırmalar yapılacak

· Katılımcıların getirdiği kişisel seans kayıtları üzerinden süpervizyon verilecek

http://duyguodakliciftterapisi.com

 

ARAYIN