Psikolojik İlk Yardım Rehberi

Adsız

PDF olarak indirmek için buraya tıklayınız.

Önsöz’den:

“Hepimiz yaşadığımız bölgede, ülkemizde ya da dünyada kötü olaylar yaşayanlara yardım eli uzatmak isteriz. Elinizdeki bu rehber, ciddi kriz olaylarından etkilenen bireylere insani, destekleyici ve pratik bir psikolojik ilk yardım hizmeti sunabilmeniz için hazırlanmıştır. Rehberin, zorlu yaşam olaylarından etkilenmiş insanlara yardım edebilecek durumda olan kişilere yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu psikolojik ilk yardım rehberi, insan onuru, kültürü ve becerilerine saygılı bir biçimde yardım hizmeti sunabilmek için sistematik bir çerçeve oluşturur. Bu rehber, ismi her ne kadar “psikolojik ilk yardım” olsa da hem psikolojik hem de sosyal destek hizmeti etkinliklerini kapsar. Zamanı geldiğinde ciddi afet ya da kazalardan etkilenmiş insanlara yardım etmeniz gerekebilir. Bir öğretmen ya da sağlık çalışanı olarak yakınlarını kaybetmiş kişilerle konuşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu rehber, zor durumdaki bireylere destek olmak için ne söylenebileceğine ve neler yapılabileceğine dair yol gösterir. Ayrıca yardım hizmeti sunarken başkalarına zarar vermeden, kendinizin ve başkalarının güvenliğini sağlayarak yardım hizmeti sunma konusunda sizi bilgilendirir. Psikolojik ilk yardım, aralarında Inter-Agency Standing Committee (IASC) ve the Sphere Project’in de bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası uzman grup tarafından önerilmiştir. Psikolojik ilk yardım, Psikolojik Anlamlandırma (Psychological Debriefing) yaklaşımına alternatiftir. 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) mhGAP Guidelines Development Group’u psikolojik ilk yardım ve psikolojik anlamlandırma yaklaşımlarını değerlendirerek yakın bir zamanda travmatik bir olay ya ayan insanlar için psikolojik ilk yardım yaklaşımının daha faydalı olduğu sonucuna varmıştır. Bu rehber, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, üzerinde görüş birliğine varılarak geliştirilmiş psikolojik ilk yardım materyallerini içerir. Bu rehberde tanıtılan psikolojik ilk yardım modeli yerel ihtiyaçlara ve kültürlere uyarlanabilir. Bu rehber zorlu yaşam olaylarına maruz kalan insanlara nasıl yardım edilmesi gerektiği üzerinde bilimsel olarak çalışan uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.”

ARAYIN