Uzm. Psikolog Gizem Ünlü

Uzm. Psikolog Gizem Ünlü

2009 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ürün yöneticisi olarak 5 yıl kurumsal hayatta çalıştıktan sonra, alan değişikliği yapmaya karar vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji lisans derslerini tamamladıktan sonra, 2019 yılında Gelişimsel Psikoloji yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimini aldığı yıllarda, Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda Araştırma Asistanı ve Lab Sorumlusu olarak görev almıştır. Birçok farklı yaştan bebek, çocuk ve aileleriyle çalışarak bilimsel araştırma projelerine katkı sağlamıştır.

Çeşitli kurumlardan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Amerikan Oyun Terapisi Derneği onaylı), Sanat Terapisi, İleri Düzey Sanat Terapisi, Dışavurumcu Sanatlarla Oyun Terapisi (Amerikan Oyun Terapisi Derneği onaylı), Doğa ve Orman Pedagojisi, Çocuk ve Ergenlerle Somatik Deneyimleme, I. Seviye Theraplay ve Marschak Etkileşim Metodu üzerine eğitim almıştır. Güzel Günler Kliniği ve YDY Eğitim Araştırma & Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak çalışmıştır.

Koç Üniversitesi Eğitim Projesi kapsamında Rumelifeneri Anaokulu ve İlkokulu’nda okul iklimini iyileştirmeye yönelik çalışmıştır. Ebeveynlere haftalık olarak gelişim odaklı seminerler vererek, paylaşım çemberleri düzenlemiştir. Eğitim odaklı bir sivil toplum kuruluşunda (ERG) proje uzmanı olarak çalışmıştır.

Özel bir okulda Anaokulu Psikoloğu olarak çalışmıştır; çocukların gelişimlerine yönelik gözlem yapmıştır, ebeveynlere danışmanlık ve ihtiyaçlarına yönelik seminerler vermiştir.

İTÜ Teknokent bünyesindeki bir teknoloji firmasında (Monnom) çalışmıştır; çocuklar için çevrimiçi ve çevrimdışı oyun kurguları tasarlamış, atölyeler vermiştir.

Prof. Ayşe Bilge Selçuk’un araştırma ekibinde yer almaktadır, kurumsal projelere destek vermektedir.

Çocuk ve ergenlere yönelik sosyal ve duygusal gelişim odaklı grup atölyeleri düzenlemektedir.

Yaklaşık olarak 20 yıldır tiyatroyla ilgilenmektedir. Yer aldığı oyunlara ek olarak, beden farkındalığına ve yaratıcı ifadeye yönelik hareket atölyeleri düzenlemektedir.

2019 yılından beri çocuk, ergen ve aileleriyle birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Bude Psikoterapi Merkezi’nde sanat terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi ile mindfulness ve bilişsel davranışçı tekniklerden faydalanarak çalışmaktadır.

Başlıca çalıştığı konular arasında; sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi (duygusal farkındalığı arttırma, duyguları ifade edebilme, iletişim vb), zorlayıcı duygularla başa çıkabilme ve duygu regülasyonu (aşırı kaygı, öfke yönetimi, kardeş kıskançlığı vb), stresle başa çıkabilme (taşınma, boşanma vb.) ve ebeveyn danışmanlığı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

departments: Çocuk ve Ergen
ARAYIN