Uzm. Psikolog Pınar Cevizci

Uzm. Psikolog Pınar Cevizci

2016 yılında lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.
Lisans eğitimi süresince Kumsal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türk Eğitim
Gönüllüler Vakfı (TEGV), World Human Relief (WHR), Bilgi Üniversitesi Psikoloji
Laboratuvarı, Fransız Lape Hastanesi ve Lina Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojik Danışmanlık
ve Eğitim Merkezi gibi kurumlarda gönüllü ve klinik stajlarını tamamlamıştır.
Lisans eğitiminin ardından Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını
tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık
Merkezi’nde öğrenci terapist olarak görev almıştır. Yüksek lisans eğitiminde Ekip Norma
Razon Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde klinik stajını
tamamlamıştır. Buna ek olarak lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca devam ettiği İstanbul
Psikodrama Enstitüsü bağlı psikodrama eğitiminin eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak
yardımcı-psikodramatist ünvanını kazanmıştır.
Yüksek Lisans eğitimi süresince Psikoloji İstanbul tarafından verilen I. Düzey Deneyimsel
Oyun Terapisi Eğitimini tamamlamıştır.
Somatik Deneyimleme Türkiye tarafından verilen Somatik Deneyimleme Giriş Semineri’ni
tamamlamıştır.
İstanbul Üniversitesi tarafından verilen Rehberlik dalında Pedagojik Formasyon sertifikasına
sahiptir.
Neslihan Zabcı tarafından verilen Çocuklara Yönelik Projektif Testler eğitimine devam
etmektedir.
Bude Psikoterapi Merkezi’nde çocuk, ergen, gençlere yönelik çalışmalarına ve ebeveyn
danışmanlığına devam etmektedir.